Distansutbildningar

40 veckor

Vid en distansutbildning så går man t.ex 2 dagar i veckan i skolan, och jobbar sedan hemma 3 dagar i veckan och visar upp foton på sina arbeten, och gör sedan slutprov tillsammans med de andra eleverna. Alternativt att man är i skolan veckovis och sen jobbar hemma en vecka, skolan en vecka, hemma en vecka, och på samma sätt fotar och visar upp sina hemarbeten och avslutar med slutprov tillsammans med de övriga eleverna.

Du kan nu även gå vår Beauty Basic Make up artist 4 v på distans via vår partner Learnster. Då får du all demo och info online. Du behöver besöka skolan minst en gång för att emotta väska samt ha uppstartsmöte.Därefter har du helt fritt att arbeta på distans och få digitalt stöd via mail, sms, video och telefon med oss lärare på skoltid!

Att läsa en utbildning på distans ger våra långväga elever med jobb eller familjer de inte kan vara ifrån, en möjlighet att fortfarande kunna utbilda sig till make up artist eller nagelteknolog!

Du får hjälp, feedback och guidning via mail och telefon och bilder under hela din distansutbildning!

Ring eller maila oss gärna för mer information och diskutera hur du skulle kunna lägga upp din distansutbildning.

Distans passade mig perfekt som har små barn och dessutom inte bor i Stockholm!

Cecilia Lidén

Creative Director / Makeup artist

08 668 63 07 / 070 852 99 79

cecilia@artofmakeupschool.com

Maria Bolin Yilmaz

Makeup Artist

08 668 63 07

maria@artofmakeupschool.com